+45 9115 1100
kontakt@lottekamp.dk

ESG / Klimaregnskab

ESG / Klimaregnskab

ESG står for Environmental, Social, and Governance (miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer på dansk). Det er en ramme eller et sæt kriterier, som investorer bruger til at evaluere virksomheders eller fondes bæredygtighed og samfundsansvar.

Environmental (miljømæssige) faktorer omfatter ting som virksomhedens indvirkning på miljøet, der kan omfatte klimaforandringer, forurening, ressource
forbrug, og håndtering af affald.

Kort sagt, alt det et klimaregnskab viser!

Sociale faktorer indbefatter forholdene og relationerne til mennesker, både internt i virksomheden (f.eks. medarbejderrettigheder, mangfoldighed, arbejdsvilkår) og eksternt (f.eks. kunder, samfundet, leverandører).

Governance (Ledelsesmæssige) faktorer refererer til den måde, hvorpå virksomheden ledes og styres, herunder ledelsesstruktur, bestyrelsespraksis, etik og transparens.

Vi kan, i samarbejde med jer, skrive den fulde ESG-rapport for jeres virksomhed. Vi kan også lave jeres klimaregnskab, hvis I ikke ønsker den fulde rapport på nuværende tidspunkt.

Og vi sidder også meget gerne ved siden af jer og underviser jer i, hvordan I selv kan lave ovenstående i fremtiden.
Copyright © 2024 Lotte Kamp
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram